Русский
גן ילדים סמייליק
דרושים הורים מדברים אודות דף הבית
צור קשר

סדר יום בגן ילדים סמייליק


flower
7:00-8:10 קבלת הילדים ופעילות חופשית
8:10-8.20 פעילות ספורט
8:20-8:40 ארוחת בוקר
8:50-9:15 מפגש בוקר
09:30-10:00 פעילות יצירה
10:00-11:30 יציאה לחצר
11:30-12:00 (ארוחת צהריים(התארגנות והכנה לשינה
12:00-15:00 שעות שינה
15:00-15:30 התארגנות, החלפה וארוחת מנחה
15:30-16:00 סיפור,הפעלה לילדים
16:00-17:00 פעילות חופשית


! התינוק שלך הוא הדאגה שלנו


רח' הלפר 21,בת-ים - גן ילדים " סמייליק"
easyisrael - каталог детских садиков в Израиле
Hit Counter by Digits